Gastgezinnen

De kinderen worden allemaal opgevangen in een Belgisch gastgezin. Meer zelfs, we doen samen met de gastgezinnen ons uiterste best om kinderen die vaker op vakantie komen steeds een plaats te geven in hetzelfde gastgezin. Dit heeft enkele belangrijke voordelen: de kinderen en het gastgezin krijgen de kans om een echte band op te bouwen, het aanpassingsproces vraagt steeds minder tijd en het kind weet op voorhand dat het in een veilige en gekende omgeving terecht komt.

Een avontuur bereidt je goed voor

Een kind een plaats geven in je eigen gezin is een prachtig gebaar en mooi avontuur maar het kan ook een uitdaging zijn. Daarom vinden we het belangrijk dat potentiële gastgezinnen goed op de hoogte zijn van de verwachtingen en van wat wij als organisatie belangrijk vinden. Op basis van deze informatie kunnen ze zelf inschatten of het vakantieprogramma bij hun past.

Dit zijn enkele van de belangrijkste verwachtingen:

  • Verschillende kinderen hebben al best een levensverhaal achter de rug en leven soms in moeilijke omstandigheden. Dat tekent een kind. We vragen gastgezinnen om rekening te houden met het feit dat de kinderen dus wel eens een 'rugzakje' met zich mee kunnen dragen.
  • Het kind opnemen als lid van het gezin.
  • Een mondje Frans spreken is handig, maar geen vereiste.
  • Tijd maken om uit te zoeken wat het kind graag doet en deze dingen waar mogelijk inplannen in de vakantie.
  • Tijdens de vakantie contact onderhouden met de ouders in Parijs.
  • Het kind op regelmatige basis uitnodigen in uw gezin – idealiter 2 of meerdere keren per jaar. Op die manier kan je als gastgezin een vertrouwensband opbouwen met het kind.

Een 'gezin', wat is dat?

In deze moderne tijden is het 'gezin' meer dan het klassieke gezinsvorm. Zo zien wij het ook. Een klassiek gezin, een een-ouder gezin, een holebi-gezin; elk gezinsvorm is welkom als gastgezin. De enige vereiste is dat elk lid van het gezin open staat voor het avontuur en het kind een warm, veilig nest wil geven.

Gastgezin worden

Gezinnen die zich kandidaat stellen als gastgezin worden door onze teamleden doorheen het hele proces begeleidt. Ze krijgen van in het begint uitgebreide informatie over onze organisatie, zoveel mogelijk informatie over het kind dat op vakantie komt en een contactpersoon die te allen tijde klaar staat om alle vragen te beantwoorden en het gezin met raad en daad bij te staan eenmaal het vakantiekindje aangekomen is.

Meer info