Op deze pagina willen we transparant communiceren over uw privacy. Er wordt uitgelegd op welke manier uw persoonsgegevens verwerkt en bewaard worden en wat uw rechten zijn. Mocht u na het lezen van deze tekst nog vragen hebben, mag u ons uiteraard contacteren voor meer info.

Deze website is eigendom van vzw Parels van Vreugde - Perles de Joie.
Ondernemingsnummer 0534.768.720

U kan ons contacteren op de volgende manieren:

  • Per brief op het adres Heidestraat 49, 3670 Meeuwen-Gruitrode
  • Per e-mail via info@perles-de-joie.be
  • Telefonisch via +32 (0)495-250 297 (Christel)

Welke gegevens hebben we van u nodig en waarom?

De informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Wanneer u ons contacteert, telefonisch of via e-mail of via het contactformulier, bestaat de kans dat wij u om persoonlijke informatie vragen. We zullen u steeds vragen naar uw naam, voornaam en minstens één manier om u te contacteren, dus uw telefoonnummer of e-mailadres. Allemaal gegevens die we nodig zijn om u een normale dienstverlening te kunnen geven en u te kunnen informeren. Deze gegevens worden niet bewaard op deze website, maar op een beveiligde computer. Op die manier kunnen wij efficiënt met u afspreken. Wordt u gastgezin, dan hebben wij uiteraard nog enkele andere gegevens nodig zodat wij u perfect van dienst kunnen zijn.

De mails die via het contactformulier van de website binnen komen worden verwijderd nadat deze verwerkt zijn. Pas nadat wij van u te horen krijgen dat u zich wilt opgeven als gastgezin en onze procedure doorlopen is, worden deze gegevens bij een gunstig advies, opgeslagen in een bestand. Dit bestand wordt op een beveiligde computer en in veilige cloud services bewaard.

Wat zijn uw rechten?

U kan ons contacteren via info@perles-de-joie.be om aan te geven dat wij uw gegevens niet langer moet bewaren. Als gastgezin hebben wij uiteraard wel een minimaal aantal gegevens van u nodig. Sowieso bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig is. Contacteer ons op info@perles-de-joie.be voor meer informatie hierover.

Verder hebt u volgens de geldende wetgeving volgende rechten:

  • Recht van inzage en kopie;
  • Recht van aanpassing of rectificatie;
  • Recht van gegevensuitwissing;
  • Recht op beperking van verwerking;
  • Recht van bezwaar;
  • Recht op overdraagbaarheid.

Om gebruik te maken van deze rechten, volstaat het ons te contacteren via info@perles-de-joie.be. Uiteraard gaan wij dan even na of u wel écht bent wie u beweert te zijn. Sowieso geven wij uw gegevens nooit door aan derden (tenzij er een procedure wordt opgestart in het kader van wetgeving).

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Het gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoek aan deze website zo optimaal mogelijk te laten verlopen en deze functionele cookies bieden de mogelijkheid om de website te optimaliseren. Google Analytics is ingebouwd in deze website, maar uw persoonlijke informatie (IP-adres) wordt eerst geanonimiseerd alvorens aan deze service doorgegeven. De website maakt helemaal geen gebruik van tracking cookies. De cookies op onze internetpagina's slaan geen dus persoonlijke gegevens op. U kan cookies altijd uitschakelen en zelfs verwijderen. Dat kan via de instellingen van uw internet browser.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website worden gemeld. De laatste wijziging is gebeurd op 21 mei 2018.